ZPR Media Spółka Akcyjna #

ZPR Media S.A. z siedzibą w Warszawie
ul. Dęblińska 6, 04-187 Warszawa

Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000291159

NIP: 5260008745

Kapitał zakładowy (opłacony w całości) 91 850 000,00 zł